Gebeurtenissen - Vriendenvereniging Hortus botanicus Haren

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Gebeurtenissen


Vergadering in tweede termijn vanwege de Statutenwijziging

Op zaterdag 20 mei 2017 om 10.00 uur vond in de Plantage van de Hortus de vergadering in tweede termijn vanwege de Statutenwijziging plaats. Totaal werden 22 stemmen uitgebracht die allen instemden met de wijziging. De Statutenwijziging is daarmee goedgekeurd en zal notatrieel afgerond worden.

Algemene ledenvergadering

Op 6 mei
vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van de Vereniging Vrienden van de Hortus "Henricus Munting". De vergadering verliep, evenals voorgaande jaren, in een gemoedelijke sfeer.
De kascommissie heeft de financiële cijfers, opgesteld door de penningmeester, bestudeerd en goedgekeurd. De bestuursfuncties van mevrouw Maaike Bennekers en de heer Tjerk Zwanenburg zijn gecontinueerd. De heer Jan Boland is benoemd als voorzitter. Mevrouw Gré van Heusden werd toegesproken omdat zij na 8 jaren stopt als secretaris. Deze taak heeft zij met zeer veel toewijding vervuld. Zij wordt opgevolgd door mevrouw Cobie Kamminga.De Hondsrug Unesco Global Geopark- van alle tijden.
Vriendenlezing door Wessel van Vliet, projectmedewerker Geopark de Hondsrug.

Drentsche AA

Deze goed bezochte lezing over de unieke geologische ontstaansgeschiedenis van de Hondsrug, de rijke cultuurhistorie en natuur van het landschap tussen Groningen en Coevorden werd gegeven op 25 oktober 2016. Een verslag is elders op de site vinden.

Markt van Melk en Honing in Zuidlaren
Traditiegetrouw stond de Vriendenvereniging zaterdag 6 augustus weer met een kraam op de unieke Markt van Melk en Honing in Zuidlaren. De stand werd redelijk bezocht. We hebben een aantal nieuwe leden weten te werven. Waarschijnlijk kan de hortus ook op een flink aantal bezoekers rekenen door de kortingsbonnen.
Traditie getrouw was er ook weer een plantenquiz, waarbij 6 planten herkend moesten worden.
Het juiste antwoord was: Wilgeroosje, Rode Klaver, Duizendblad, Zeepkruid, Wilde Marjolein en Kattestaart.
Na loting uit de foutloze inzendingen ging de prijs naar de familie van Wegen uit Munnekeburen. Ze ontvangen een dagkaart voor de Hortus voor 2 personen inclusief koffie +gebak.


Vrienden-dag op zaterdag 28 mei 2016.
De jaarlijkse vriendendag met algemene ledenvergadering op zaterdag 28 mei verliep in gemoedelijke sfeer. Jan Boland werd tot bestuurslid benoemd en de kas commissie heeft de financiële status goed gekeurd.


Vriendenlezing 26 januari 2016; Vijftig jaar natuurbeheer in het stroomdal van de Drentsche Aa.
Op dinsdag 26 januari organiseerde de Vereniging Vrienden van de Hortus Haren een lezing over het natuurbeheer in het stroomdal van de Drentsche AA door Prof.dr. Jan P. Bakker, Natuurbeheer RUG, redactielid van de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa (Van Gorcum, Assen).

Grauwe Klauwier en moeraszegge

Een verslag staat in het Vriendenbericht van mei 2016.

Zuidlaardermeer

Vriendenlezing 27 oktober 2015; Hoe oud is het Zuidlaardermeer, denkt u?
Op Dinsdag 27 oktober 2015 organiseerde de Vriendenvereniging een lezing over de geschiedenis van het meer.
Er was veel belangstelling voor de interesante lezing. Een verslag staat in het Vriendenbericht van december 2015.

rodelijst tentoonstelling

Beschermde
Planten
24 tuinen 240 planten 1 tentoonstelling, van 22 mei tot 22 december 2015.
De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen stelde in al haar tuinen planten tentoon die in de natuur in hun voortbestaan worden bedreigd. Van de duizenden wereldwijd bedreigde planten werden in deze tentoonstelling 240 soorten op een speciale manier uitgelicht.
Ook de Hortus Haren nam hier aan deel met 10 planten die speciale aandacht verdienen.

Vriendenlezing 27 januari 2015.
Wilde Bijen in hun element
Op dinsdag 27 januari organiseerde de Vereniging Vrienden van de Hortus Haren een lezing over wilde bijen. Ca. 80 bezoekers volgden deze interesante lezing. Een uitgebreid verslag is hier op deze site te vinden.

inheemse bijen

Positieve reacties op rondleidingen.
De reacties op de door vrijwilligers georganiseerde rondwandelingen met gids zijn doorgaans positief. Op de open dag waren er veel complimenten te horen, maar ook daarbuiten. Zie bijvoorbeeld deze blog.

 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu