Lidmaatschap - Vriendenvereniging Hortus botanicus Haren

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Lidmaatschap

De contributie ingaande 1 mei 2017 tot 1 mei 2018 bedraagt:

  • Persoonlijk lidmaatschap - € 17,50  

  • Gezinslidmaatschap  -       € 32,50

  • Donateurs minimaal -        € 10,-

Vanzelfsprekend stellen we hogere bijdragen zeer op prijs!
De geldigheid van de Vriendenledenpas van 2017 biedt u toegang tot de Hotus van mei 2017 tot mei 2018.Bent u een nieuw lid en wilt u uw lidmaatschap (en dus de toegang) eerder laten ingaan dan 1 mei 2017, dan kunt u dit doen aan de balie van de Hortus. Daar worden dan pasjes gemaakt waarmee u toegang krijgt tot 1 mei 2017. Hiervoor vraagt de Hortus eenmalig 2x € 5 bij een gezinsabbonement of eenmalig € 5 bij een persoonlijk lidmaatschap.

Onze leden krijgen:

  • Tweemaal per jaar een Vriendenbericht.

  • Een uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag met onder meer rondleidingen en een uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering.

  • Een persoonlijke toegangskaart voor een heel seizoen voor de Hortus botanicus Haren op eenmalig vertoon van identiteitskaart.

  • Vrije toegang tot lezingen, dia-avonden en andere activiteiten van de Vereniging.


Het Gezinslidmaatschap (voor twee personen) geeft ook gratis toegang voor kinderen of kleinkinderen tot en met 15 jaar.

Bij bijzondere evenementen kan de Hortus een extra bijdrage vragen.

Ons jaarlijks batig saldo gaat volgens de statuten naar het Reservefonds, bestemd voor bijzondere uitgaven ten bate van de Hortus.

Even welkom zijn donaties aan het Klaas Hettinga Fonds (steunfonds voor de Hortus). Het jaarlijkse rendement van dit fonds komt rechtstreeks ten goede aan de Hortus. Stortingen graag op bankrekening: NL15INGB0001440491 t.n.v. Ver. Vrienden van de Hortus Henricus Munting onder vermelding van KHF of Steunfonds.

Onze Vriendenvereniging en dus de Hortus worden ook gesteund door de Vriendenloterij, U kunt zich daarvoor aanmelden via de Ledenservice (tel. 0900 3001400) of via de website www.Vriendenloterij.nl. Vermeld de Vereniging Vrienden van Hortus "Henricus Munting" als begunstigde. Van ieder meespelend lot ontvangt de Vriendenvereniging elke maand de helft.

Donateur
bent u voor 10 Euro per jaar, waarbij u alleen 2 Vriendenberichten ontvangt. Natuurlijk is iedere hogere bijdrage welkom!

Aanmelding als lid of donateur
kan bij de ledenadministratie (zie ook het aanmeldingsformulier op deze website):
Postbus 159, 9750 AD Haren;
E-mail hortusharenvrienden@gmail.com
Bankrekening nr.
:  NL15INGB0001440491 t.n.v. Ver. Vrienden van de Hortus Henricus Munting te Haren.

Vragen en/of opmerkingen: bij voorkeur via de e-mail hortusharenvrienden@gmail.com

 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu