Accessories
Ga naar de inhoud

U bevindt zich op de website van de

Vereniging Vrienden van de Hortus 'Henricus Munting',

De vereniging  die ten doel heeft de botanische en cultuurhistorische waarden van de Hortus botanicus Haren te beschermen. Daarnaast wil de vereniging de belangstelling voor deze Hortus opwekken en bevorderen, een en ander in de ruimste zin.

De laatste uitgaven van het Vriendenbericht en diverse informatie kunt u vinden op deze site.

Postbus 159
9750 AD Haren
E-mailadres:
hortusharenvrienden@gmail.com
Copyright 2012 t/m 2019 Vriendenvereniging Hortus Haren
Terug naar de inhoud