Accessories
Ga naar de inhoud

Gebeurtenissen

Wat gebeurt er
Zaterdag 9 september Kunst & Cultuurmarkt
Op zaterdag 9 september stonden de Vrienden met een stand op de kunst & cultuurmarkt. Dat leverde weer aardige gesprekken en een aantal nieuwe leden op.

Zaterdag 10 juni 2023 De Grote Hortus Dag
De Grote Hortus Dag zit er op, lees meer!

Zondag 21 mei Biotopendag
Op zondag 21 mei waren de Vrienden aanwezig op de open dag in de Biotoop.

Zondag 23 april 2023 Plantjesmarkt
Op zondag 23 april waren de Vrienden aanwezig op de Plantjesmarkt in de Hortus.

Fruitbomen en -struiken quiz
Vrijdag 7 april 2023
Op vrijdag 7 april stonden de Vrienden met een stand op de Grote Markt tijdens de Bloemetjesmarkt.
Het was gezellig druk. Met diverse bezoekers zijn leuke gesprekken gevoerd over de Hortus. Ook was er een fruitbomen en -planten quiz die de nodige belangstelling trok. De deelnemers moesten 7 takken op naam brengen uit een lijst van 10:
Aalbes, Druif, Framboos, Honingbes, Japanse Wijnbes, Kiwibes, Mandarijn, Mispel, Peer, Pruim.

Van de 31 deelnemers was de score als volgt:
5 deelnemers 7 goed
2 deelnemers 6 goed
4 deelnemers 5 goed
10 deelnemers 4 goed
1 deelnemer 3 goed
4 deelnemers 2 goed
4 deelnemers 1 goed
1 deelnemer 0 goed

Het juiste antwoord was:
  1. Pruim
  2. Aalbes
  3. Peer
  4. Honingbes
  5. Framboos
  6. Mispel
  7. Japanse Wijnbes

De prijs: gratis toegang tot de Hortus voor twee personen met koffie en gebak is gewonnen door Astrid Hamhuis uit Kolham.
Vrijdag 24 maart 2023
De gebiedswethouder Mevr. de Wrede is op uitnodiging van de Vrienden op bezoek geweest in de Hortus. Zie de pagina behoud.
Februari 2023
Het bestuur is begonnen met het voorbereiden van De Grote Hortus Dag. Zie de pagina behoud.

22 december gemeente en RUG
Op 22 december ondertekenden Vicevoorzitter drs. Hans Biemans van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA, op de foto links) van de gemeente Groningen de koopovereenkomst waarbij de RUG het eigendom aan de gemeente overdraagt van Hortus en De Biotoop aan de Kerklaan. De Vrienden waren hier ook bij uitgenodigd. Meer op de pagina behoud.

14 december gemeenteraad
Op 14 december kwam (een deel van) de gemeenteraad langs in de Biotoop. De Vrienden waren hier ook bij uitgenodigd. Meer op de pagina behoud.

2 november 2022 overleg met de gemeente
Op 2 november was er onverwacht een overleg met een advies bureau met een opdracht van de gemeente. Meer op de pagina behoud.

Op 18 oktober 2022 vond de Vriendenlezing plaats met als Titel: Land van Ons en de Onneresch

Zie de pagina Vriendenlezing.

15 september 2022 overleg met de gemeente
Op 15 september was er na lange tijd weer een overleg met de gemeente over de toekomst van de Hortus. Meer op de pagina behoud.

10 september 2022 Kunst en Cultuur markt Haren
De vrienden waren, net als vorig jaar, weer aanwezig op de Kunst en Cultuur markt in Haren. Het was weer gezellig met de vele gesprekken. Ook zijn er veel lidmaatschappen afgesloten en de nodige ansichtkaarten en een boek verkocht.

6 augustus 2022 Markt van Melk en Honing
De vrienden waren aanwezig op de markt in Zuidlaren die na twee jaren niet doorgegaan te zijn nu weer volop bruisde van de activiteiten.
Met diverse bezoekers zijn leuke gesprekken gevoerd over de Hortus. Ook was er een wilde planten quiz.

Die bleek lastig te zijn. Veel bezoekers begonnen er niet aan en van de 20 die het wel deden waren er slechts 2 die die alle 6 goed hadden.
De juiste antwoorden waren:Op 22 oktober 2019 vond weer een Vriendenlezing plaats.

De Vriendenlezing van dit jaar had als onderwerp ‘De vorming van de Waddenzee’. Ze werd gegeven door dr. W. Heiko Oterdoorn, een gepensioneerd exploratiegeoloog die jarenlang werkzaam is geweest in de olie- en gasindustrie. Tijdens de lezing werd gedetailleerd ingegaan op hoe de Waddenzee zich na de laatste ijstijd heeft ontwikkeld.

De belangstelling voor deze lezing was zo groot dat we niet in de Hortus terecht konden, maar uit moesten wijken naar de collegazaal in de biotoop.

Een uitgebreid verslag staat in het Vriendenbericht van december.

Vriendendag en ALV 18 mei.
De Vriendendag vond plaats op zaterdag 18 mei 2019 en is in gemoedelijke sfeer verlopen. Dhr. Gerke van Dam is benoemd tot lid en de kas is gecontroleerd en correct bevonden.

gasveld groningen

Markt van Melk en Honing in Zuidlaren
Zaterdag 5 augustus 2018 hadden de Vrienden weer een kraam op de markt van Melk en Honing in Zuidlaren. De kraam werd druk bezocht en de gebruikelijke kwis was weer in trek. Blad en vruchten moesten bij elkaar gezocht worden. Van de 55 inzenders hadden 23 het antwoord goed. Uit de goede inzendingen is de winnaar getrokken. Dit is mevrouw Freije.
De goede oplossing was:
A - 3 (vijg)
B - 4 (hazelnoot)
C - 5 (walnoot)
D - 1 (kornoelje)
E - 6 (eik)
F - 2 (kardinaalsmuts)
De meest gemaakte fout was het verwisselen van de kornoelje en de kardinaalsmuts.

Vriendenlezing oktober 2018: Aardbevingen in Groningen - Hoe zit dat?

Dinsdag 9 oktober 2018 vondt er weer een vriendenlezing plaats met als titel: Aardbevingen in Groningen - Hoe zit dat?
De lezing werd gegeven door Prof. Dr. M.A. (Rien) Herber, hoogleraar GeoEnergy bij de Rijks Universiteit Groningen.

Het Groninger veld is een van de grootste en langst geëxploiteerde gasvelden ter wereld.
Prof. Herber is ingegaan op het ontstaan en de geologie van het gasveld en hoe dat er nu op grote diepte uitziet. Het winnen van aardgas heeft bodemdaling en aardbevingen tot gevolg.
Vragen die aan de orde zijn gekomen: hoe ontstaan die bevingen dan? Hoe uiten die aardbevingen zich aan het oppervlak en welke soort aardbevingen zijn het meest schadelijk?
Natuurlijk was er ook aandacht voor de toekomst van de gaswinning en het gevoerde beleid rond de gasproductie in het licht van de bevingen.

Een verslag is opgenomen in het Vriendenbericht van het najaar 2018.


quiz

Vriendendag en ALV 26 mei.
De Vriendendag vond plaats op zaterdag 26 mei 2018 en is in gemoedelijke sfeer verlopen. Dhr. Tjerk Zwanneburg is benoemd tot voorzitter en kas is gecontroleerd en correct bevonden. Bij de rondvraag werd door diverse aanwezigen ideeën aangedragen voor promoten van de Hortus en de Vriendenvereniging.

Op dinsdag 17 oktober 2017 was onze jaarlijkse Vriendenlezing
Het werd een interessante avond over de complexe interacties tussen bloemen en insecten; 70 bezoekers hebben genoten van een boeiend verhaal.

Spreker: Louis Schoonhoven, emeritus hoogleraar entomologie van Wageningen Universiteit en auteur van het boek Niet zonder elkaar. Bloemen en insecten, dat in 2015 de Jan Wolkers Prijs kreeg.
In het decembernummer van het Vriendenbericht kunt u het verslag lezen, gemaakt door Marian Hulscher; hier geven we slechts een korte samenvatting.


Doronicum met zweefvlieg

Bij 80% van de bloemplantsoorten gebeurt de bestuiving door insecten.
Louis Schoonhoven legt de interactie uit aan de hand van een kosten-batenanalyse bij insecten en planten.

Kosten-batenanalyse bij insecten.
Insecten steken veel energie in het vliegen, de vliegspieren zijn de meest energievretende spieren in het dierenrijk.
Insecten zijn in staat om te leren zodat ze efficiënt naar nectar kunnen zoeken. Individuele hommels kunnen verschillende gevlogen routes onthouden, met elkaar vergelijken en een efficiëntere route leren vliegen.
Ook is uit proeven gebleken dat naïeve hommels bij eenvoudig gebouwde bloemen weliswaar snel nectar leren vinden, maar de voorraad is gering. Bij monnikskap zijn zij veel meer zoektijdseconden per bloem kwijt, maar de opbrengst aan nectar is groot.
Meer nog dan de bloemvorm zijn kleur op afstand en geur van dichtbij de belangrijkste eigenschappen van een bloem voor herkenning door bijen,.
Verder is bloemvastheid belangrijk; dit is efficiënt voor hommel zowel als bloem: de hommel gebruikt steeds dezelfde techniek, de bloem krijgt het gewenste type stuifmeel.
Door markeergedrag met een geurstof uit een pootkliertje na bloembezoek laten honingbijen en hommels een waarschuwing achter: doe hier geen nodeloze moeite. Wanneer de bloem nieuwe nectar heeft aangemaakt, is de geur verdwenen.

Kosten-batenanalyse bij planten.
De productie van nectar kost de bloemplant energie. Tussen planten onderling is er veel concurrentie, je moet zelf zoveel mogelijk bestuivers lokken: niet te krenterig zijn, ook niet te verspillend, je uurproductie aan passen.
Daarvoor hanteert de plant o.a. de bloemenklok: een dag/nacht ritmiek voor nectar- en geurproductie. Alle spreiding is concurrentie verminderend.
Stuifmeeloverproductie als beloning voor bestuivers is onvermijdelijk, maar wel wordt zo weinig mogelijk extra van dit dure, eiwitrijke product gemaakt.
Bloemverkleuring na bestuiving is energie bezuinigend: stuifmeel en nectar aanmaken is niet meer nodig, de bezoeker wordt gewaarschuwd en de plant is gebaat bij bezoek aan een nog niet bestoven zuster-bloem.


Conclusies: Bloemen en insecten vormen een grootschalige twee-eenheid. Maar het is een harde wereld vol concurrentie bij planten zowel als insecten.

Nieuwsgierig geworden: het boek "Niet zonder elkaar. Bloemen en insecten" is in het entreegebouw van Hortus Haren te koop.

Markt van Melk en Honing in Zuidlaren
Traditigetrouw stond de Vriendenvereniniging zaterdag 5 augustus weer met een kraam op de unieke Markt van Melk en Honing in Zuidlaren.
Op de markt werd de Hortus bomen-quiz door tientallen bezoekers ingevuld. Voor het eerst was er geen enkele foutloze inzending.
Uit de beste oplossingen werd door loting een winnaar bepaald.
De gelukkige was L. Oostendorp uit Zuidlaren, hij ontvangt  een toegangsbiljet voor de Hortus inclusief koffie/thee met gebak voor 2 personen.
De juiste uitslag was eik, berk, hazelaar, esdoorn, lijsterbes, beuk, Amerikaanse vogelkers, vlier.
Vergadering in tweede termijn vanwege de Statutenwijziging

Op zaterdag 20 mei 2017 om 10.00 uur vond in de Plantage van de Hortus de vergadering in tweede termijn vanwege de Statutenwijziging plaats. Totaal werden 22 stemmen uitgebracht die allen instemden met de wijziging. De Statutenwijziging is daarmee goedgekeurd en zal notatrieel afgerond worden.

Algemene ledenvergadering

Op 6 mei
vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van de Vereniging Vrienden van de Hortus "Henricus Munting". De vergadering verliep, evenals voorgaande jaren, in een gemoedelijke sfeer.
De kascommissie heeft de financiële cijfers, opgesteld door de penningmeester, bestudeerd en goedgekeurd. De bestuursfuncties van mevrouw Maaike Bennekers en de heer Tjerk Zwanenburg zijn gecontinueerd. De heer Jan Boland is benoemd als voorzitter. Mevrouw Gré van Heusden werd toegesproken omdat zij na 8 jaren stopt als secretaris. Deze taak heeft zij met zeer veel toewijding vervuld. Zij wordt opgevolgd door mevrouw Cobie Kamminga.De Hondsrug Unesco Global Geopark- van alle tijden.
Vriendenlezing door Wessel van Vliet, projectmedewerker Geopark de Hondsrug.

Drentsche AA

Deze goed bezochte lezing over de unieke geologische ontstaansgeschiedenis van de Hondsrug, de rijke cultuurhistorie en natuur van het landschap tussen Groningen en Coevorden werd gegeven op 25 oktober 2016. Een verslag is elders op de site vinden.

Markt van Melk en Honing in Zuidlaren
Traditiegetrouw stond de Vriendenvereniging zaterdag 6 augustus weer met een kraam op de unieke Markt van Melk en Honing in Zuidlaren. De stand werd redelijk bezocht. We hebben een aantal nieuwe leden weten te werven. Waarschijnlijk kan de hortus ook op een flink aantal bezoekers rekenen door de kortingsbonnen.
Traditie getrouw was er ook weer een plantenquiz, waarbij 6 planten herkend moesten worden.
Het juiste antwoord was: Wilgeroosje, Rode Klaver, Duizendblad, Zeepkruid, Wilde Marjolein en Kattestaart.
Na loting uit de foutloze inzendingen ging de prijs naar de familie van Wegen uit Munnekeburen. Ze ontvangen een dagkaart voor de Hortus voor 2 personen inclusief koffie +gebak.


Vrienden-dag op zaterdag 28 mei 2016.
De jaarlijkse vriendendag met algemene ledenvergadering op zaterdag 28 mei verliep in gemoedelijke sfeer. Jan Boland werd tot bestuurslid benoemd en de kas commissie heeft de financiële status goed gekeurd.


Vriendenlezing 26 januari 2016; Vijftig jaar natuurbeheer in het stroomdal van de Drentsche Aa.
Op dinsdag 26 januari organiseerde de Vereniging Vrienden van de Hortus Haren een lezing over het natuurbeheer in het stroomdal van de Drentsche AA door Prof.dr. Jan P. Bakker, Natuurbeheer RUG, redactielid van de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa (Van Gorcum, Assen).

Grauwe Klauwier en moeraszegge

Een verslag staat in het Vriendenbericht van mei 2016.

Vriendenlezing 27 oktober 2015; Hoe oud is het Zuidlaardermeer, denkt u?
Op Dinsdag 27 oktober 2015 organiseerde de Vriendenvereniging een lezing over de geschiedenis van het meer.
Er was veel belangstelling voor de interesante lezing. Een verslag staat in het Vriendenbericht van december 2015.

Zuidlaardermeer

Beschermde
Planten
24 tuinen 240 planten 1 tentoonstelling, van 22 mei tot 22 december 2015.
De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen stelde in al haar tuinen planten tentoon die in de natuur in hun voortbestaan worden bedreigd. Van de duizenden wereldwijd bedreigde planten werden in deze tentoonstelling 240 soorten op een speciale manier uitgelicht.
Ook de Hortus Haren nam hier aan deel met 10 planten die speciale aandacht verdienen.

rodelijst tentoonstelling

Vriendenlezing 27 januari 2015.
Wilde Bijen in hun element
Op dinsdag 27 januari organiseerde de Vereniging Vrienden van de Hortus Haren een lezing over wilde bijen. Ca. 80 bezoekers volgden deze interesante lezing. Een uitgebreid verslag is hier op deze site te vinden.

inheemse bijen

Positieve reacties op rondleidingen.
De reacties op de door vrijwilligers georganiseerde rondwandelingen met gids zijn doorgaans positief. Op de open dag waren er veel complimenten te horen, maar ook daarbuiten. Zie bijvoorbeeld deze blog.

Copyright 2012 t/m 2024 Vriendenvereniging Hortus Haren
Terug naar de inhoud