Accessories
Ga naar de inhoud

Privacy

De Vriendenvereniging gebruikt de persoonsgegevens van haar leden, zoals door de leden opgegeven bij het aanmelden voor het lidmaatschap, voor de volgende doelen:

  • Administreren van de financiĆ«le bijdragen.

  • De naam, adres, woonplaats voor het versturen van ledenpassen en vriendenberichten. Om dit mogelijk te maken worden de gegevens ter beschikking gesteld aan de drukker. De drukker mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het drukken van de brieven.

  • De naam en het e-mail adres (indien opgegeven) voor het per e-mail versturen van gerichte berichten betrekking hebbende op de Vriendenvereniging, zoals over bijeenkomsten of betalingsverzoeken.  Om dit mogelijk te maken worden de gegevens geregistreerd bij een e-mailing dienstverlener. De dienstverlener gebruikt de informatie uitsluitend voor het versturen van de e-mailings.

  • De naam en het e-mail adres (indien toegestemd bij registratie) voor het versturen van Hortus nieuwsbrieven door de Hortus.

  • Het telefoonnummer wordt sporadisch gebruikt als contact via andere middelen niet lukt.

De gegevens worden niet gebruikt voor andere doelen.
Alle bestuursleden en de ledenadministrateur hebben toegang tot de gegevens.
Bij beƫindigen van het lidmaatschap of donateurschap wordt de informatie na 5 jaar vernietigd.
Middels een e-mail verzoek aan vriendenhortusharen@gmail.com kan opgevraagd worden welke informatie geregistreerd is en kunnen eventuele correcties worden doorgegeven.

Copyright 2012 t/m 2024 Vriendenvereniging Hortus Haren
Terug naar de inhoud