Accessories
Ga naar de inhoud

Geschiedenis

Wat doen we
Logo van de Vrienden
Oude Hortus in Groningen
Oude kas


DE HORTUS IN HAREN EN DE VERENIGING

In 1626 begon de apotheker Henricus Munting met een tuin achter zijn huis. In 1642 bood hij zijn tuin aan de Staten van Stad en Lande aan. Hiermee ontstond de Hortus. Zij was gevestigd aan de Roosenstraet in Groningen. Later werd de tuin uitgebreid richting de Kruisstraet. Helaas is van deze tuin niets meer over behalve een enkele boom.

In 1917 kocht de Rijksuniversiteit Groningen een terrein in Haren bij het toenmalige Landgoed De Wolf, waar goede uitbreidings mogelijkheden waren, omdat de botanische tuin in de stad Groningen uit zijn jasje begon te groeien.

De Laarmantuin, genoemd naar degene die in de jaren 30 de tuin heeft opgezet, werd als eerste gedeelte aangelegd in de jaren 30. Later is meer grond aangekocht en is er een gedeelte afgegaan voor het Biologisch Centrum. In totaal beslaat de Hortus nu 20 hectare.


In de tijd van de verhuizing naar Haren is in 1938 de voorloper van de huidige Vrienden vereniging opgericht in de vorm van de Stichting Henricus Munting. Het was de insteek van de stichting om de waardvolle functie van de Hortus bekend te maken bij een breder publiek, voor het ‘algemeen welzijn’. Degenen waarop de jonge vereniging zich richtte waren in de eerste plaats de leerlingen van middelbare kweekscholen, maar verder ook liefhebbers van planten en aquariumbezitters. Dit was niet een origineel initiatief, maar paste in een ontwikkeling die elders al zijn beslag had gekregen. In Nederland, maar ook in Engeland en Amerika waren dergelijke banden tussen Hortus en publiek al gelegd. In eigen land ging het onder meer om de Botanische tuinen van Amsterdam en Leiden. De stichting werd opgericht op initiatief van Professor Dr. W.H. Arisz hoogleraar plantenfysiologie aan de universiteit van Groningen.DE VRIENDENVERENIGING

De Vereniging tot behoud van de Hortus 'Henricus Munting' werd al in 1985 opgericht. Haar rol bleef tamelijk bescheiden, ook nadat de verzelfstandiging van de Hortus in 1986 een feit werd.

Diverse directeuren en besturen probeerden gedurende enige tijd de Hortus tot een rendabele onderneming te maken. Zij betrokken de Vriendenvereniging in meer of mindere mate bij het beleid. In 1997 veranderde de naam in Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting, nu vrijwel altijd kortweg aangeduid met de naam "Vriendenvereniging". Vlak voor en na het faillissement in 2002 werd de Vriendenvereniging steeds belangrijker. Nadat in 2012 de financiële bijdrage van de RUG is stopgezet is de Vereniging Vrienden van de Hortus de enige instantie waarop de Stichting Behoud Groene Hortus kan steunen, zowel op financieel gebied als met raad en daad. Veel vrijwilligers die nu de tuin draaiende houden komen uit haar gelederen voort.

Er is regelmatig contact tussen het bestuur van de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH), die de Hortus beheert en de Vriendenvereniging. Zo woont een bestuurslid van de Vriendenvereniging de bestuursvergaderingen van de SBGH bij en krijgt daar steeds meer een adviserende rol.

In 2012 en begin 2013 heeft de Vriendenvereniging een project op zich genomen om het oudste gedeelte van de Hortus, de Laarmantuin, zoveel mogelijk te herstellen en weer opgenomen te krijgen in de Nationale Plantencollectie. Dit is succesvol afgerond. (zie ook de speciale pagina over de Laarmantuin.)

Een overzicht van de bijdragen van de Vriendenvereniging is te vinden op de projecten pagina.


Copyright 2012 t/m 2024 Vriendenvereniging Hortus Haren
Terug naar de inhoud