Accessories
Ga naar de inhoud

Behoud

Wat gebeurt er
 
Behoud de Hortus!
 
Zowel de Vrienden als de SBGH zijn soms samen, soms separaat bezig met activiteiten voor het behoud van de Hortus op lange termijn. Hierbij richt de SBGH zich meer op de RUG en de Vrienden zich meer op de lokale politiek. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de belangrijkste activiteiten die als Vrienden voor het Behoud van de Hortus doen.

De voornaamste activiteiten tot op heden waren:

  • Een kennismaking met de nieuwe burgemeester en met de gebiedswethouder voor Haren. Ook zijn een tweetal initiatieven ingediend bij de stem van Groningen. Daarnaast stemmen we af met de Biotoop.
  • In opdracht van de SBGH en de Vrienden is er een rapport gemaakt door ecologisch Adviesbureau Altenburg en Wymenga over de waarde van de Hortus. Het bestuur van de SBGH heeft met input van de Vrienden een pamflet gemaakt gericht op de lokale politiek dat aan geeft hoe de Hortus naadloos past in het Groenplan van de gemeente. Deze zijn eind oktober 2020 aangeboden aan de gebiedswethouder.
  • Vanwege Corona enigzins vertraagd heeft op 25 augustus 2021 een kennismaking met de gemeenteraad plaatsgevonden. Een groot gedeelte van de gemeenteraad heeft een bezoek gebracht aan de Hortus en de Biotoop. Ze zijn ontvangen in het Theehuis waar ze ook een korte lezing kregen over het belang van de Hortus. Daarna volgde een korte rondleiding door de Chinese tuin en de Laarmantuin, waarna de Biotoop aan de beurt was. Ook daar een korte lezing met een wandeling over het terrein en een afsluitende lunch in de open kas. Tijdens de afsluitende lunch kon er nagepraat worden over de Hortus en de Biotoop. De reacties van alle partijen waren positief.
  • Op 13 september 2021 hebben de Vrienden een gesprek gehad met de projectleiders van de gemeente en de RUG over hun werkzaamheden ter voorbereiding van de overdracht van de Hortus en de Biotoop van de RUG naar de gemeente Groningen. Het gesprek verliep in een plezierige constructieve sfeer al lopende door de Hortus. Kort samengevat is hun opdracht: Beschrijf alle aspecten van de bestaande situatie als belangrijke input voor de "waarde bepaling" noodzakelijk voor een overdacht. Waar moet je dan aan denken: niet aan een beschrijving van elk plantje in de Hortus, maar wel aan een globale inventarisatie van het geheel. Bijvoorbeeld dat de Laarmantuin vanwege het onderdeel zijn van de nationale planten collectie een strak beheer plan kent dat goed uitgevoerd moet worden. Om dat plan goed uit te voeren is de bestaande kennis van de tuinlieden en vrijwilligers onmisbaar. Die kennis moet dus behouden blijven omdat anders de "waarde" van het gebied verdwijnt. Wat van toepassing is op de Laarmantuin geldt uiteraard ook in meer en mindere mate voor de rest van de Hortus.Naast de botanische waarde worden ook andere vormen van waarde beschreven. Denk daarbij aan (de mogelijkheden voor) educatie, het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, trouwlocatie, mogelijkheden voor kleinschalige evenementen, vergaderingen, cursussen etc. naast het belang voor de "gewone" bezoekers van de tuin. Maar uiteraard ook de staat van gebouwen etc.De planning gaat er van uit dat de overdracht plaats kan vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Aan de bestaande situatie zal niets veranderen tot het einde van het huidige contract van RUG met SBGH op 31-12-2022 en zeer waarschijnlijk ook de jaren daarna nog niet. Tijdens het gesprek is die waarde van alle kanten belicht. De Vrienden hebben een korte samenvatting van de waarden van de Hortus opgesteld en verstuurd als aanvulling op wat de SBGH al heeft gedaan.
  • Op 10 november 2021 heeft een vervolg gesprek plaatsgevonden met de projectleider van de gemeente. Het gesprek ging meer over de staat van het geheel. Denk aan asfalt paden die gesaneerd moeten worden, de kwaliteit van de gebouwen van de Chinese tuin, maar ook is er voldoende menskracht voor onderhoud van de tuin. De planning is nog steeds dezelfde.
  • Op 1 december 2021 heeft ook nog een bijpraat sessie plaatsgevonden met een gemeenteraadslid.
  • Op 23 mei heeft een derde gesprek plaats gevonden met de gemeente. Het gesprek was bedoeld voor waar staan we nu in het proces en wat komt er aan. Er is dus niet inhoudelijk afgestemd, maar meer planmatig. Tot op heden heeft de gemeente steeds met de verschillende partijen betrokken bij de Hortus en de Biotoop afzonderlijk gesproken. Dit zijn Stichting Behoud Groene Hortus, de Vrienden, Carex (beheerder biotoop) en het Groninger Landschap. Momenteel loopt er onderzoek naar bodem vervuiling en asbest. Het plan is om rond de zomer een aantal (3 a 5) thema sessies van een dagdeel te houden waar alle hierboven genoemde partijen en de gemeente gezamenlijk hun mening geven en hopelijk een gezamenlijk gedragen standpunt in gaan nemen. De concept onderwerpen worden over ca. 1,5 a 2 weken naar de betrokken partijen gestuurd voor commentaar en aanvullingen. Uiteindelijk moet er dan een definitief advies aan college en raad gereed komen in oktober zodat er in december een definitief besluit genomen kan worden voor overname van de terreinen op 1-1-2023. Het is de bedoeling dat na de sessies en voor het raadsbesluit ook de omwonenden weer op de hoogte worden gebracht.
  • Het plan van de thema sessies is door de gemeenteraads verkiezingen niet door gegaag. Het formeren en inwerken van het nieuwe college en gemeenteraad verstoorden de planning.
  • Op 15 september is een vergadering geweest waar de volgende partijen aanwezig waren: de SBGH, Carex / Biotoop, Groninger Landschap, gemeente en natuurlijk de Vriendenvereniging. Uitgezonderd de gemeente hebben de partijen aangegeven hoe zij de toekomst van de Hortus zien. De visies zijn nog niet allemaal geschikt voor publicatie. Die van de Vriendenvereniging komt in het najaarsvriendenbericht te staan. Wel was voldoende beeld voor de gemeente om de thema sessies te verschuiven tot januari 2023. Dit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de bouwtechnische staat van de panden in de Biotoop. Als die nog minimaal 5 jaar tegen "redelijke" kosten kunnen blijven staan is de situatie geheel verschillend van die waarbij op korte termijn tot sloop wordt over gegaan.

Copyright 2012 t/m 2022 Vriendenvereniging Hortus Haren
Terug naar de inhoud