Accessories
Ga naar de inhoud

Aanmelding


U kunt zich aanmelden als lid of donateur van de Vereniging via onderstaand formulier

  • Verzoeke het formulier volledig in te vullen, velden met een * zijn verplicht

  • Ook het Controlewoord invullen in het daarvoor bestemde vakje (verplicht)

  • U kunt het uitgeprinte formulier ook zenden naar: Postbus 159, 9750 AD  Haren
Tip


Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Persoonlijk abonnement € 19,50
Gezinsabonnement € 35,00
Donateur € 12,00
Tip

Tip

Uw betaling zien wij gaarne tegemoet op Bankrekeningnummer  NL15INGB0001440491 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Hortus te Haren.
Inschrijving in onze ledenadministratie vindt plaats nadat uw betaling is ontvangen.Copyright 2012 t/m 2019 Vriendenvereniging Hortus Haren
Terug naar de inhoud