Accessories
Ga naar de inhoud

Aanmelding

Vereniging
Je kunt je aanmelden als lid of donateur van de Vereniging via onderstaand formulier.

Je lidmaatschap geldt van 1-1-2024 tot en met 31-12-2024.

  • Verzoeke het formulier volledig in te vullen, velden met een * zijn verplicht
  • De Vriendenvereniging communiceert bij voorkeur digitaal. Maar als je het Vriendenbericht en de uitnodigingen per post wilt ontvangen dan kan je dat aangeven.
  • Je kunt het uitgeprinte formulier ook zenden naar: Postbus 159, 9750 AD  HarenPersoonlijk lidmaatschap 27,50 euro van 1-1-2024 tot en met 31-12-2024
Gezinslidmaatschap 45,00 euro van 1-1-2024 tot en met 31-12-2024
Donateur vanaf 13,00 euro tot en met 31-12-2024.
Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip
Tip

Tip


Tip

Tip

Tip

Je betaling zien wij gaarne tegemoet op Bankrekeningnummer NL36 TRIO 0320 7583 11 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting

Inschrijving in onze ledenadministratie vindt plaats nadat je betaling is ontvangen.


Copyright 2012 t/m 2024 Vriendenvereniging Hortus Haren
Terug naar de inhoud