Accessories
Ga naar de inhoud

Aanmelding

Vereniging
U kunt zich aanmelden als lid of donateur van de Vereniging via onderstaand formulier.

U lidmaatschap geld van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023.

  • Verzoeke het formulier volledig in te vullen, velden met een * zijn verplicht
  • De Vriendenvereniging communiceert bij voorkeur digitaal. Maar als u het Vriendenbericht en de uitnodigingen per post wilt ontvangen dan kunt dat aangeven.
  • U kunt het uitgeprinte formulier ook zenden naar: Postbus 159, 9750 AD  HarenPersoonlijk lidmaatschap 16,00 euro van 1 september tot en met 31-12-2023
Gezinslidmaatschap 27,00 euro van 1 september tot en met 31-12-2023
Donateur vanaf 13,00 euro tot en met 31-12-2023.
Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip
Tip

Tip


Tip

Tip

Tip

Uw betaling zien wij gaarne tegemoet op Bankrekeningnummer  NL15INGB0001440491 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Hortus te Haren.
Inschrijving in onze ledenadministratie vindt plaats nadat uw betaling is ontvangen.


Copyright 2012 t/m 2022 Vriendenvereniging Hortus Haren
Terug naar de inhoud