Accessories
Ga naar de inhoud

Lidmaatschap

Vereniging
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaar contributie in 2024 is:
  • Persoonlijk lidmaatschap - € 27,50
  • Gezinslidmaatschap  -       € 45,00
Vanzelfsprekend stellen we hogere bijdragen zeer op prijs!

Onze leden krijgen:

  • Tweemaal per jaar een Vriendenbericht.
  • Een uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag met onder meer rondleidingen en een uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering.
  • Een persoonlijke toegangskaart voor een heel seizoen voor de Hortus botanicus Haren op eenmalig vertoon van identiteitskaart.
  • Vrije toegang tot lezingen, dia-avonden en andere activiteiten van de Vereniging.


Het gezinslidmaatschap geeft ook gratis toegang voor kinderen of kleinkinderen tot en met 12 jaar.
Voor het Persoonlijk lidmaatschap is dit middels een eenmalige toeslag van € 2,50 aan de entree van de Hortus ook te krijgen.

Bij bijzondere evenementen kan de Hortus een extra bijdrage vragen.

Ons jaarlijks batig saldo gaat volgens de statuten naar het Reservefonds, bestemd voor bijzondere uitgaven ten bate van de Hortus.
Extra giften zijn uiteraard ook welkom. Stortingen graag op bankrekening: NL36 TRIO 0320 7583 11 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting onder vermelding van extra gift.

Onze Vriendenvereniging en dus de Hortus worden ook gesteund door de Vriendenloterij, U kunt zich daarvoor aanmelden via de Ledenservice (tel. 0900 3001400) of via de website www.Vriendenloterij.nl. Vermeld de Vereniging Vrienden van Hortus "Henricus Munting" als begunstigde. Van ieder meespelend lot ontvangt de Vriendenvereniging elke maand de helft.

Donateur bent u voor 13 Euro per jaar, waarbij u alleen 2 Vriendenberichten ontvangt. Natuurlijk is iedere hogere bijdrage welkom!

Aanmelding als lid of donateur kan bij de ledenadministratie (zie ook het aanmeldingsformulier op deze website):
Postbus 159, 9750 AD Haren;
Bankrekening nr.:  NL36 TRIO 0320 7583 11 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting

Vragen en/of opmerkingen: bij voorkeur via de e-mail hortusharenvrienden@gmail.com

Mensen met een Groninger Stadjerspas hebben gratis toegang tot de Hortus.

Copyright 2012 t/m 2024 Vriendenvereniging Hortus Haren
Terug naar de inhoud